Ontploffing

Bij een ontploffing of explosie komt op een gewelddadige manier energie vrij. Dit kan bijvoorbeeld om een ontploffing van de boiler of de brandstoftank van de auto gaan. Hierdoor ontstaan er schokgolven. Als gevolg hiervan kan er ontploffingsschade ontstaan. Een goede verzekering dekt deze schade.

 

Periodiek onderhoud van apparatuur

Ontploffingen en explosies binnenshuis kunnen voorkomen worden door apparatuur regelmatig te onderhouden. Dit is vooral belangrijk voor apparatuur waarin zich gassen of vloeistoffen bevinden. Deze kunnen onder invloed van hoge temperaturen of door een scheikundige reactie tot uitzetting worden gebracht. Ontploffingen als gevolg van geweldsituaties zijn vaak niet zelf te voorkomen.

 

Ontploffingsschade kan in de kosten lopen

Belangrijkste doel is om een explosie zoveel mogelijk te voorkomen. Wanneer zich toch onverwacht een explosie voordoet dan is het zaak om zo snel mogelijk iedereen in veiligheid te brengen. Bij een ontploffing wordt er vaak veel verwoest. Niet alleen schade aan de inboedel maar ook aan de woning zelf kan voor hoge kosten zorgen. Deze kosten worden nog eens verhoogd door opruimkosten, opslagkosten en tijdelijk andere woonruimte. De woning moet immers eerst weer bewoonbaar worden gemaakt. Gelukkig vergoeden de meeste verzekeraars alle ontploffingsschade. Het is dan wel belangrijk dat deze schade door wordt gegeven. De verzekeringsexpert zal de schade op komen nemen.

 

Ontploffing en explosie goed verzekerd

Gehele of gedeeltelijke vernieling als gevolg van een explosie wordt in de meeste gevallen vergoed, tenzij dit het gevolg is van oorlog of molest. Ontploffingsschade wordt gedekt vanuit de inboedel- en opstalverzekering. Deze verzekering dekt schade die veroorzaakt is door brand, bliksem en ontploffing. Bij een koopwoning zijn deze verzekeringen erg belangrijk. Bij een huurwoning hoeft er alleen een inboedelverzekering te worden afgesloten. Schade aan de woning zelf valt altijd onder verantwoordelijkheid van de woningeigenaar of verhuurder.

Onze voordelen

Betrouwbaar en Kwaliteit
De beste vergelijking
De laagste prijs
Gratis overstappen