Olie, Rook en Roet

Bij olie, rook en roet kan de materiële schade groot zijn. Brandschade wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit de opstal- en inboedelverzekering. Dit is anders voor schade die ontstaan is door olie , rook en roet. Alleen een goede verzekering dekt deze schade. Het is daarom niet alleen belangrijk om dit soort schade zoveel mogelijk te voorkomen, maar ook om de juiste verzekering af te sluiten.

 

Herkennen van rook en roetschade of schade door olie

Bij dit type schade zijn er brand- of schroeiplekken zichtbaar. Na een brand kan er ook roetschade ontstaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een schoorsteenbrand. Roetschade is herkenbaar aan de zwarte aanslag op muren, plafond en meubilair. Dit is zeer moeilijk te verwijderen. Alleen een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf weet hiermee om te gaan. In een aantal gevallen is de schade onherstelbaar. Schade door olie geeft vooral lelijke vlekken die moeilijk tot niet te verwijderen zijn. Hete olie kan brandplekken veroorzaken.

 

Wat wordt door de verzekering gedekt?

Brand wordt gekenmerkt door vuur met vlammen. Brandschade wordt vergoed vanuit de brandverzekering. Schroeien, smelten en rook- of roetschade vallen niet onder brand. Deze schade wordt soms vergoed vanuit de opstal- of inboedelverzekering. Niet alle verzekeraars vergoeden dit. Dit is afhankelijk van de polis. Het is daarom belangrijk om de juiste verzekering af te sluiten. Hiermee kan achteraf een hoop ellende voorkomen worden.

 

Een goede verzekering dekt ook deze schade

Schade die ontstaan is door olie, rook en roet kan nauwelijks zichtbaar zijn maar ook grote vormen aannemen. Omdat dit niet onder brandschade valt is het vaak lastig om te bepalen wat er precies vergoed wordt. In de polisvoorwaarden is te lezen onder welke voorwaarden schade gedekt wordt. Ook is het belangrijk om nalatigheid te voorkomen. Zo zal de verzekeraar meestal niet overgaan tot vergoeding wanneer er binnenshuis een kampvuur wordt aangestoken.

Onze voordelen

Betrouwbaar en Kwaliteit
De beste vergelijking
De laagste prijs
Gratis overstappen